ETF-investering: Det foretrukne værktøj til en passiv investeringsstrategi

ETF: Det foretrukne værktøj til en passiv investeringsstrategi

Denne artikel kan indeholde annoncelinks. Læs mere her.

I denne artikel vil vi se nærmere på, hvordan man kan sammensætte en langsigtet ETF-portefølje. F.eks. til brug på sin aktiesparekonto hos Saxoinvestor.

Har du endnu ikke oprettet en konto på Saxoinvestor? Så kan du oprette den gratis nedenfor.

5/5

Inholdsfortegnelse

Hvad er en ETF?

ETF står for ”Exchange Traded Fund”, der på dansk betyder ”Børshandlet fond”.

ETF’er har til formål at følge et bestemt marked eller indeks. Fra en ETF kan du således forvente et afkast svarende til afkastet på dét indeks eller marked som ETF’en følger. Dog fratrukket de relativt lave omkostninger, der er forbundet med at administrere ETF’en.

ETF-investering er den mest populære metode til at udøve en passiv investeringsstrategi. Fra en lang række af studier kan det ses, at 9/10 af professionelle investorer ikke slår markedet og for langt de fleste privatinvestorer er den mest optimale investeringsstrategi således at følge markedet fremfor at forsøge at slå det. Dette gøres helt konkret gennem investering i ETF’er.

ETF vs. investeringsforeninger

I Danmark findes der en lang række af investeringsforeninger. Det er blandt andet disse investeringsforeninger, som din bankrådgiver ofte vil præsentere dig for, hvis du søger investeringsråd i banken.

Aktive investeringsforeninger

Mange af disse investeringsforeninger forsøger at ”slå markedet”. De forsøger med andre ord at levere et højere afkast end det, som du kan få ved at investere passivt. Det er dog et faktum, at de færreste af disse aktive investeringsforeninger rent faktisk formår at gennemføre denne bedrift. Samtidig vil du oftest se, at de årlige omkostninger (ÅOP) for disse investeringsforeninger starter ved ca. 1% og går helt op til 4%.

Passive investeringsforeninger

I Danmark har vi også passive investeringsforeninger (også kendt som indexfonde), der på mange punkter har de samme egenskaber som ETF’er. De passive investeringsforeninger forsøger også at give dig præcis det samme afkast som det marked, de følger.

Den største udbyder af passive investeringsforeninger i Danmark er Sparindex. Her starter priserne for deres aktie-investeringsforeninger på 0,56% og er således markant billigere end de aktive investeringsforeninger.

ETF-investering

Nogle af de mest handlede ETF’er i verden er Ishares (udbudt af Blackrock), Xtrackers (udbudt af Deutsche Bank) og Vanguard. Mange af disse ETF’er vil du let kunne finde, hvis du søger på din egen handelsplatform.

Ligesom investeringsforeninger forsøger en ETF at give dig præcis det samme afkast som det marked, de følger. I modsætning til f.eks. Sparindex er omkostningerne dog markant lavere og du kan f.eks. følge det amerikanske aktiemarked S&P 500 fra bare 0,07% i årlige omkostninger.

Hvilke ETF’er skal man købe?

Nedenfor har jeg inkluderet en liste over aktie-ETF’er, som jeg selv kunne finde på at inkludere i min egen portefølje. Jeg har fundet frem til ETF’erne ved brug af Nordnets ETF-søgemaskine.

Jeg har forsøgt at finde ETF’er fra de store udbydere – i dette tilfælde iShares og Xtrackers. Derudover har jeg markeret, hvorvidt hver ETF er akkumulerende eller udbyttebetalende.

Hvis du ikke har behov for et løbende cash-flow, er akkumulerende at foretrække. Når du vælger en udbyttebetalende ETF og alligevel skal geninvestere udbyttet, skal du betale ”ekstra” handelsomkostninger, når udbyttet skal geninvesteres. Hvis du vælger en akkumulerende ETF, gøres dette automatisk for dig.

ETF Indeks ÅOP Udbyttepolitik ISIN
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
MSCI World
0,19%
Akkumulerende
IE00BJ0KDQ92
iShares Core MSCI World UCITS ETF
MSCI World
0,20%
Akkumulerende
IE00B4L5Y983
XACT OMXC25 (UCITS ETF)
OMX C25
0,20%
Akkumulerende
IE00B5BMR087
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
S&P 500
0,07%
Akkumulerende
SXR8:xetr
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
S&P 500
0,07%
Distribuerende
IE0031442068
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)
EURO STOXX 50
0,10%
Akkumulerende
IE00B53L3W79
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)
EURO STOXX 50
0,10%
Distribuerende
IE0008471009
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
MSCI Emerging Markets
0,18%
Distribuerende
IE00B0M63177
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
MSCI Emerging Markets
0,20%
Akkumulerende
IE00BTJRMP35

Du kan finde ETF’erne hos Saxoinvestor her.

Det letteste metode er at kopiere ISIN-koden i tabellen ovenfor og indsætte i Saxoinvestors søgefelt.

Pr. 14 september 2020 har jeg tjekket, at disse ETF’er er på Skats positive liste over ETF’er beskattet som aktieindkomst.

Du bør altid selv sørge for at tjekke den opdaterede liste her, før du investerer i en ETF. Søg efter den unikke ISIN-kode som er tilknyttet hver ETF.

Sammensætning af ETF-portefølje

Risikoen ved at investere i de amerikanske og centraleuropæiske aktiemarkeder er mindre end risikoen ved at investere aktiemarkeder i Sydamerika, Asien, Afrika og Østeuropa. Med andre ord – Udviklingslande (også kendt som Emerging Markets) har en højere risiko end det generelle aktiemarked.

Hvis en investering har en højere risiko, kan investorerne forvente at blive kompenseret med et højere afkast på lang sigt. Det betyder, at hvis du som investor er afklaret med at påtage din en højere risiko end globale aktier, kan du forøge dine investeringer i Emerging Markets.

På den anden side kan du også reducere din risiko ved f.eks. at afholde dig fra at investere i udviklingslande. Du kan tilmed reducere risikoen yderligere ved at investere en del af din portefølje i obligationer fremfor aktier, men du skal være indforstået med, at dette alt andet lige også vil reducere dit forventede afkast.

Vi kan se, at det amerikanske aktiemarked S&P 500 under finanskrisen faldt med 56,8%. Når du investerer i aktier, skal du være indforstået med, at din portefølje, i tilfælde af en ny krise på de finansielle markeder, kan opleve fald i denne størrelsesorden. Hvis du vælger at inkludere Emerging Markets i din portefølje, skal du være forberedt på, at din portefølje potentielt kan opleve endnu større fald.

Rådet for Afkastforventninger

To gange om året fastsætter Rådet for Afkastforventninger de forventninger for forskellige aktivklasser, som pensionsselskaber og pengeinstitutter benytter i deres pensionsprognoser og afkastforventninger til sine kunder.

Rådet for Afkastforventninger er nedsat af Forsikring og Pension og Finans Danmark. Medlemmer af rådet er:

  • Jesper Rangvid, professor ved CBS og leder af pensionsforskningscenteret PeRCent.
  • Torben M. Andersen, professor ved Århus Universitet, bestyrelsesformand for ATP og tidligere overvismand.
  • Peter Engberg Jensen, bestyrelsesformand for bl.a. Finansiel Stabilitet og tidligere koncernchef i Nykredit.

Afkastforventningerne fastsættes med input fra kilder som Mercer, JP Morgan Asset Management, State Street Global Advisors og BlackRock.

Her kan du hente de seneste afkastforventninger fra Rådet for Afkastforventninger.

Baseret på vores tidshorisont (10+ år) er vi interesserede i de langsigtede forventninger. De længste forudsætninger, som vi kan finde på samtlige aktivklasser, er ”Afkast på mellemlangt sigt (år 6-10)”.

Her kan vi tydeligt se, at Emerging Markets aktier, med et forventet årligt afkast på 9,7%, langt overstiger globale aktier med et forventet årligt afkast på 7,5%. Samtidig kan vi dog se, at den forventede standardafvigelse for Emerging Markets aktier på 29,8% langt overstiger den forventede standardafvigelse på globale aktier på 14,4%. I investeringssammenhænge anvendes standardafvigelsen som et udtryk for risiko og det betyder, at du som investor kan forvente langt større udsving i din portefølje, hvis den er vægtet mod Emerging Markets aktier.

Min personlige portefølje på Aktiesparekontoen

Mit formål med aktiesparekontoen er at have et supplement til min pension i frie midler. Alternativt er formålet at kunne arbejde mindre, når jeg nærmer mig pensionsalderen og have nogle frie midler til at supplere min indkomst.

Min tidshorisont er på baggrund heraf særdeles lang (40+ år). Samtidig er jeg indforstået med, at min portefølje i nedgangsperioder kan tabe mere end halvdelen af sin værdi. Jeg har derudover ikke brug for løbende udbetalinger, så en akkumulerende ETF er at foretrække for mig.

På baggrund af min tidshorisont og risikopræferencer, har jeg sammensat følgende portefølje.

ETF Indeks ÅOP Udbyttepolitik Fordeling
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
S&P 500
0,07%
Akkumulerende
40%
Kode: SXR8:xetr
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)
EURO STOXX 50
0,10%
Akkumulerende
20%
ISIN: IE00B53L3W79
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
MSCI Emerging Markets
0,20%
Akkumulerende
40%
ISIN: IE00BTJRMP35
Vægtet ÅOP
0,128%

Du kan finde ETF’erne hos Saxoinvestor her.

Det letteste metode er at kopiere ISIN-koden i tabellen ovenfor og indsætte i Saxoinvestors søgefelt.

Hvad er min portefølje værd om 40 år?

Ved brug af vores investeringsberegner har jeg beregnet fremtidsværdien af en investering på 100.000 kr. med udgangspunkt i min portefølje på aktiesparekontoen.

Jeg har brugt forudsætningerne fra Rådet for Afkastforventninger til mine beregninger.

  • Forventet årligt afkast for Emerging Markets aktier: 9,7%
  • Forventet årligt afkast for globale aktier: 7,5%
  • Årlige omkostninger: 0,128%
  • Tidshorisont: 40 år

Værdi af 100.000 kr. efter 40 år før skat: 2.382.956 kr.

Værdi af 100.000 kr. efter 40 år efter skat: 1.414.407 kr.

Værdi af 100.000 kr. efter 40 år efter skat og inflation: 756.075 kr.

Prøv vores investeringsberegner her og indtast dine egne forudsætninger.

ETF-beskatning

Er ETF-investering også fordelagtigt fra et skattemæssigt perspektiv?

Fra 2020 blev der indført en ny regel, som betyder, at udenlandske investeringsforeninger (herunder ETF’er), som er aktiebaserede, kan ansøge om at blive beskattet som aktieindkomst i stedet for kapitalindkomst.

Helt konkret betyder det, at du nu kan sammensætte en aktieportefølje ved brug af ETF’er og blive beskattet med 27% (42% ved gevinster over 55.300, 2020) mod tidligere 33% (kapitalindkomst).

Her kan du se Skats liste over ETF’er, som bliver beskattet som aktieindkomst.

Realisations- vs. lagerbeskatning

Der er dog stadig én forskel mellem ETF-beskatning og beskatning af enkelte aktier.

ETF’er bliver beskattet efter lagerprincippet. Det betyder, at du hvert år – i forbindelse med din årsopgørelse – bliver beskattet af dine samlede gevinster på tidspunktet for årets afslutning. Med samlede gevinster menes både realiserede og urealiserede gevinster. Det betyder med andre ord, at du – selvom du ikke har solgt (realiseret) dine investeringer – skal beskattes, hvis de er steget i værdi i løbet af året.

Enkelte aktier bliver beskattet efter realisationsprincippet. Det betyder, at du først bliver beskattet af din gevinst på en aktie, når selvsamme aktie sælges.

Fordelene ved at sammensætte en portefølje med ETF’er opvejer dog i høj grad ulemperne ved lagerbeskatning. I dette indlæg kan du læse mere om en af de markante fordele, som du opnår ved at investere gennem ETF’er – nemlig diversificering.

FAQ

Hvad er en ETF?

ETF er en forkortelse for ”Exchange Traded Fund”, hvilket på dansk betyder ”Børshandlet Fond”. En ETF er således en børshandlet investeringsforening, der er mest udbredt indenfor passiv investering til at følge udviklingen på et bestemt marked - f.eks. det amerikanske S&P 500.

Hvilken ETF skal man købe?

Når du vælger en ETF er det en god idé at gå efter de store udbydere som iShares, Xtrackers og Vanguard, så du er sikret en god handelsvolumen. Derudover kan man med fordel købe sin ETF baseret på laveste omkostninger.

Hvordan beskattes ETF-investering?

ETF-investering beskattes enten som aktieindkomst eller kapitalindkomst. Her kan du se Skats liste over de ETF’er som beskattes som aktieindkomst. En ETF er altid lagerbeskattet, hvilket betyder, at du hvert år bliver beskattet af dine samlede gevinster (både realiserede og urealiserede).

Bør jeg vælge en udbyttebetalende eller akkumulerende ETF?

Prisniveauet er typisk det samme for en udbyttebetalende og en akkumulerende ETF. Hvis du har brug for et løbende cash-flow bør du vælge en udbyttebetalende ETF. Hvis du alligevel har tænkt dig at geninvestere dit udbytte, kan du med fordel vælge en akkumulerende ETF og spare nogle handelsomkostninger.

Del på facebook
Del på linkedin
Scroll til toppen

Vil du se mine investeringer? 📈

Jeg har valgt at dele, hvordan jeg personligt har investeret 100.000 kr. og hvor meget jeg forventer i afkast.

Send mig listen med det samme

Kender du din risikoprofil?

For høj risiko kan medføre markante tab i krisetider.
For lav risiko kan medføre tabt afkast.

Test gratis på 5 min.