Er det muligt at slå aktiemarkedet?

Er det muligt at slå aktiemarkedet

Denne artikel kan indeholde annoncelinks. Læs mere her.

På verdensplan findes der ifølge Statista.com 122.528 investeringsforeninger, hvoraf en stor andel har som mål at levere et højere afkast end markedet. Aktivt forvaltede investeringsforeninger har professionelle finansanalytikere ansat, hvis eneste formål er at skabe et højere afkast end det marked, hvorpå de befinder sig. I investeringstermer er dette koncept kendt som at skabe ’alpha’.

I denne artikel vil vi se nærmere på, hvorvidt disse mange investeringsforeninger historisk har haft succes med at nå deres mål. Herudfra vil vi se nærmere på, hvordan vi som privatpersoner bør forholde os til investering. For spørgsmålet lyder jo:

”Hvis professionelle investorer ikke kan slå markedsafkastet på aktier – hvordan skal jeg så selv have nogle forhåbninger om at gennemføre denne bedrift?”.

Slår aktive fonde markedet?

For at undersøge, hvorvidt det er muligt at levere et højere afkast på sine investeringer end markedet generelt, er vores bedste mulighed at se nærmere på investeringsforeninger, der er aktivt forvaltede. Dvs. investeringsforeninger der har en tro på, at de med deres evner kan levere et afkast, som er højere end markedsafkastet.

Den første analyse som vi vil se nærmere på, er fra SPIVA. SPIVA står for S&P Indices Versus Active og udarbejder løbende analyser, der har til formål at skabe indsigt i, hvor mange aktive fonde, der ikke slår deres benchmark. På denne side kan du udvælge forskellige markeder og se nærmere på, hvor stor en andel af aktive fonde, som ikke slår markedsafkastet på kort- og mellemlang sigt.

Andelen af aktive fonde som slår markedet
Kilde: SPIVA (S&P Indices Versus Active)

Vælger vi f.eks. USA, kan det ses, at 70,98% har underpræsteret det seneste år. Det bemærkelsesværdige er, at hvis tidshorisonten forlænges vil endnu flere fonde levere et lavere afkast end deres benchmark. Med en tidshorisont på 5 år ses det, at 80,60% underpræsterer. Forlænges tidshorisonten til 15 år ses det, at hele 87,76% ikke slår markedsafkastet.

Andre undersøgelser peger på, at effekten er endnu mere ekstrem end vist ovenfor. Går vi tilbage til 2016, kunne SPIVA vise, hvordan op til 95,4% af aktive fonde underperformede markedet over en 15-årig periode. Desuden viser en analyse udført af Create Research, at hele 99% af aktivt forvaltede aktiefonde i USA har underperformet markedet siden 2006!

Hvorfor underperformer flere fonde på lang sigt?

Statistisk set vil der altid være nogle fonde, som outperformer, blot fordi de er heldige. Når tidsrammen udvides, falder andelen af fonde, hvis præstationer blot kan tilskrives held. Jo længere en tidsperiode som bliver undersøgt, des flere ”heldige” fonde bliver sorteret fra. Selv ved en tidshorisont på 15 år vil der være nogle fonde, som ender i kategorien af ’outperformers’ blot som følge af held. Det kan være, at de har haft ét eller to rigtig heldige år, som trækker det gennemsnitlige afkast op for hele perioden.

Sammenhængen mellem performance og tidshorisont viser netop vigtigheden af ikke blot at vurdere en forvalter baseret på det afkast, som de har leveret i år eller sidste år. Der er bestemt noget om sagen, når du ser den lille disclaimer hos alle forvaltere, hvor der står: ”historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast”.

Handler du ofte med aktier, går det ud over dit afkast

Nu har vi set nærmere på, hvordan det står til med de professionelle investorer. Den logiske tanke er, at når de professionelle ikke kan slå markedet, kan du som ikke-professionel heller ikke. Men kan vi komme nærmere, hvor galt det egentlig står til med ikke-professionelle investorer?

I et studie af Barber & Odean fra University of California undersøges det, hvordan ikke-professionelle investorer har klaret sig. Over en periode på fem år kunne det ses, hvordan den gennemsnitlige individuelle investor underperformede markedet med 3%-point pr. år. Ydermere viste studiet en klar korrelation mellem underperformance og handelsaktivitet. De 20% af investorer, som handlede mest, underperformede markedet med hele 10%-point pr. år!

Hvad betyder disse resultater for min personlige investeringsstrategi?

Resultaterne betyder groft sagt, at når professionelle investorer ikke er i stand til at slå markedet på lang sigt, ville det være naivt at tro, at dine evner rækker til at udføre denne bedrift. Professionelle analytikere har som fuldtidsjob at analysere finansmarkederne og levere et afkast højere end markedet. Det er derfor usandsynligt, at du i din fritid kan læse et par regnskaber, følge nyhederne i finansmedierne og på dette grundlag træffe mere værdiskabende investeringsbeslutninger end de professionelle.

Desuden ses det endda, at des mere du handler, des mere vil du i gennemsnit komme bagud i forhold til markedsafkastet. Det vil sige, at research peger på, at du hverken bør forsøge at udvælge enkelte aktier selv eller lade de professionelle håndtere dine investeringer for dig. For at få det højest mulige langsigtede afkast bør du i stedet forsøge at følge markedet så tæt som muligt til lavest mulige omkostninger.

Del på facebook
Del på linkedin
Scroll til toppen

Vil du se mine investeringer? 📈

Jeg har valgt at dele, hvordan jeg personligt har investeret 100.000 kr. og hvor meget jeg forventer i afkast.

Send mig listen med det samme

Kender du din risikoprofil?

For høj risiko kan medføre markante tab i krisetider.
For lav risiko kan medføre tabt afkast.

Test gratis på 5 min.