Lån til investering: Er det virkelig så farligt som folk går og tror?

Gearing

Denne artikel kan indeholde annoncelinks. Læs mere her.

”Du må aldrig investere for lånte penge!”

Dette citat ser jeg gang på gang på diverse aktiefora, hvor ikke-professionelle investorer deler ud af deres (i mange tilfælde) selvlærte råd. Faktum er blot, at langt de fleste af os allerede investerer for lånte penge.

Nu skal jeg forklare dig hvordan.

Når du køber en ejendom, kan denne belånes op til 95% af ejendomsværdien. Det betyder, at det er et helt almindeligt scenarie, at en person ejer et hus til 3 mio. kr., hvoraf f.eks. 2,4 mio. kr. er gæld (80% belåning).

Lad os antage, at denne person også har 100.000 kr. investeret i aktier. Disse 100.000 kr. kunne potentielt være brugt til at afdrage på gælden i huset. Det vil altså sige, at det rent teknisk er det samme som at have lånt 100.000 kr. i huset, som du har valgt at bruge på investering.

Mange tusinde danskere har fast ejendom og investeringer samtidig. Denne gruppe investerer således med stor sandsynlighed for lånte penge og skaber en gearingseffekt på deres investeringer.

Selvsamme personer er ofte de første til at opfordre til, at man aldrig bør investere for lånte penge.

Dobbeltmoralsk? Måske… men snarere et udtryk for en helt grundlæggende misforståelse af konceptet gearing. Investering for lånte penge er nemlig ikke udelukkende dårligt, men snarere et redskab til at påtage sig en højere risiko.

Nu skal jeg forklare nærmere.

"Risk is like fire: If controlled it will help you; if uncontrolled it will rise up and destroy you.”

USA’s 26. præsident, Theodore Roosevelt, demonstrerer med dette citat, hvordan han helt tilbage omkring 1900-tallet forstod, at risiko er et redskab. Et redskab, der under kontrollerede forhold, kan hjælpe dig til at komme nærmere dit mål. Et redskab, der i tilfælde af manglende kontrol, kan forårsage fatale konsekvenser.

Gearing er et værktøj til at forøge sin risiko. Har du 100.000 kr. af dine egne penge (også kaldet egenkapital) investeret i aktier vil et fald på 10% reducere egenkapital til 90.000 kr. Hvis du også havde lånt 100.000 kr. og således have investeret 200.000 kr. i alt, ville et fald på 10% i porteføljen have reduceret din egenkapital til 80.000 kr.

En gearing af din investering på 100% fordobler således de udsving, som du kan forvente i din portefølje.

Hvad betyder det så?

Det betyder, at hvis du gerne vil påtage dig en højere risiko, end der kan opnås gennem investering i aktier, er gearing et redskab, som kan hjælpe dig til at opnå denne højere risiko.

Bør jeg geare mine investeringer?

For at afgøre, hvorvidt lån til investering er fornuftigt, er det helt centralt, at du har fuldstændig styr på din risikoprofil. Konceptet risikoprofil er ikke noget, som vi vil dykke nærmere ned i i dette blogindlæg, men nedenfor kan du kort se hvilke tanker, som skal indgå i vurderingen af risiko.

Tidshorisont

Er du 20 år gammel og skal sætte penge til side til din pension, som du først skal bruge som 70-årig, har du en lang tidshorisont på 50 år. Det vil sige, at du intet har imod kortsigtede udsving i porteføljen og det er således logisk at påtage sig en højere risiko end personer, der kun har en tidshorisont på f.eks. 10 år.

Tryghed

Derudover skal investeringer aldrig være årsag til økonomiske bekymringer i din hverdag. Det vil sige, at hvis du kan mærke, at dine investeringer har stor indflydelse på dit humør afhængig af, hvordan markedet udvikler sig, har du sandsynligvis påtaget dig en for høj risiko.

Det er således langt fra alle, der bør låne penge til investering. Gearing er et redskab, der typisk er forbeholdt professionelle investorer. Faktum er blot, som beskrevet ovenfor, at du rent teknisk allerede har gearet dine investeringer, hvis du har gæld og investeringer samtidig. Nogle studerende bruger f.eks. SU-lån til at opnå en gearingseffekt på sine investeringer.

Hvad er risikoen ved lån til investering?

Det forventede afkast på aktier er i gennemsnit 9% pr. år. Under finanskrisen kunne man se et fald på 56,8%, hvis man havde købt på toppen. Bruges dette som rettesnor kan vi se, at man som udgangspunkt aldrig bør geare sine aktieinvesteringer særlig meget. Ved en gearing på 100% ville man under finanskrisen have nået en negativ egenkapital (tab på mere end 100%). Hvis du ikke har mere kapital at stille til rådighed, vil banken tvinge dig ud af dine positioner og du vil således have tabt samtlige af dine investerede midler.

Gearing formel

Gearing bruges ikke kun i relation til investeringer. Gearing er også et finansielt nøgletal, der bruges til økonomiske analyser af virksomheder. Dette nøgletal viser noget om, hvor stor risiko der er ved at investere i virksomheden. Eller med andre ord – hvor godt polstret virksomheden er til at håndtere nedgangstider. Er gearingen høj, vil virksomheden ikke have særlig meget egenkapital til at klare sig igennem nedgangsperioder. Formlen til at beregne gearing er:

Gearing = Gæld/Egenkapital

Et eksempel kunne være, at en virksomhed har 200.000 kr. i gæld og en egenkapital på 50.000 kr. I det tilfælde kan gearingen beregnes som:

200.000/50.000=4=400%

Formlen er præcis den samme, hvis du skal beregne gearingen på din aktieportefølje. Egenkapital er den kapital, som du selv er kommet med og gælden er de penge, som du har lånt.

FAQ

Lån til investering er farligt, hvis man ikke har styr på sin risikostyring. Hvis man har styr på sin risiko kan gearing være et fint redskab til at optimere sit afkast.

Gearing betyder, at man investerer for lånte penge. I stedet for at sige “investering for lånte penge” kan man sige “geare sine investeringer”.

Gearing = Gæld/Egenkapital.

Del på facebook
Del på linkedin
Scroll til toppen

Kender du din risikoprofil?

For høj risiko kan medføre markante tab i krisetider.
For lav risiko kan medføre tabt afkast.

Test gratis på 5 min.

Vil du se mine investeringer? 📈

Jeg har valgt at dele, hvordan jeg personligt har investeret 100.000 kr. og hvor meget jeg forventer i afkast.

Send mig listen med det samme