Diversificering: Muligheden som flertallet af danske investorer ignorerer

Diversificering

Denne artikel kan indeholde annoncelinks. Læs mere her.

Professor ved CBS, Jesper Rangvid, kunne i 2019 offentliggøre resultatet af en stor undersøgelse af danske investorers adfærd på aktiemarkedet. Undersøgelsen gav følgende resultater:

  • Den gennemsnitlige danske investor ejer 2 aktier
  • 66% af danske investorer ejer 1 aktie
  • 1,8% af danske investorer ejer flere end 10 aktier

Disse fund er motivationen for denne artikel om vigtigheden af diversificering i sine investeringer. I undersøgelsen fra CBS blev der set nærmere på danske investorers placering af frie midler. Resultatet var slående. Danske investorer er markant underdiversificerede og giver af denne grund afkald på et gennemsnitligt årligt afkast på 3,1%-point sammenlignet med markedsporteføljen.

Er du blandt disse personer? Eller vil du blot gerne lære lidt mere om diversificering?

Så anbefaler vi dig bestemt af læse videre og lære mere om, hvordan du kan drage fordel af diversificering i dine investeringer.

Hvad betyder diversificering?

Diversificering er det samme som risikospredning. At sprede sin risiko giver den fordel, at man opnår markant lavere udsving i sine investeringer og således kan være mere sikker på, at det forventede afkast opnås.

Forestil dig, at du kun ejer én aktie (ligesom 66% af danskerne). Denne aktie kunne f.eks. være Vestas. I det tilfælde vil du være eksponeret mod følgende risici:

  • Virksomhedsspecifik risiko
  • Sektorrisiko
  • Landerisiko

Umiddelbart siger disse begreber dig måske ikke særlig meget. Men når du først begynder at tænke over dem, giver det faktisk rigtig god mening. Nedenfor vil jeg kort gennemgå de tre risikofaktorer.

Virksomhedsspecifik risiko

Hver gang du køber aktier i en virksomhed, er der en risiko forbundet med at eje aktier i netop denne virksomhed. Det kan være, at den særdeles populære administrerende direktør vælger at forlade virksomheden, at virksomhedens vigtigste kunde vælger ikke at forny sin kontrakt, eller at virksomheden har svindlet eller lavet fejl i regnskabsaflæggelsen, så du ikke længere kan stole på de økonomiske nøgletal.

Hvis du kun ejer aktier i én virksomhed, vil du være udsat for denne risiko. Selvom det er sjældent, at nogle af ovenstående ting forekommer, vil det ultimativt ske for nogle virksomheder. Hvis det sker for netop den virksomhed, som du ejer, kan det have fatale konsekvenser for værdien af dine aktier. Læs f.eks. historierne om OW Bunker og Wirecard.

Professor i Finansiering ved CBS, Jesper Rangvid, skriver i undersøgelsen, at der skal hele 50 forskellige aktier til for, at den virksomhedsspecifikke risiko reduceres til et minimum.

Den første mulighed, du har for at diversificere din portefølje, er således gennem antallet af aktier. For at reducere den virksomhedsspecifikke risiko til et minimum bør du have mere end 50 forskellige aktier.

Sektorrisiko

Lad os igen tage udgangspunkt i de 66% af danskerne som ejer én aktie – f.eks. den folkekære aktie Vestas. Udover den virksomhedsspecifikke risiko vil der også være en risiko for, at der i vindenergi-branchen sker ændringer, der kan have negativ indflydelse for samtlige virksomheder i denne sektor.

Det kan være, at prisen på olie reduceres markant grundet øget konkurrence blandt verdens oliegiganter. Billigere olie vil reducere efterspørgslen på andre dyrere energiformer, herunder vindenergi. Det kan også være, at der sker et gennembrud indenfor helt nye og alternative vedvarende energiformer, der både er billigere og mere effektive end vindenergi.

I begge disse tilfælde vil det have negativ indflydelse på sektoren som helhed og ikke blot Vestas.

Den anden mulighed for diversificering er således at reducere sektorrisikoen. Dette gøres ved at sammensætte en portefølje, som er eksponeret mod en lang række af forskellige brancher og ikke blot – som i dette eksempel – vindenergi.

I mange tilfælde vil aktier i mange forskellige selskaber også medføre en naturlig reduktion af sektorrisikoen. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, da mange investorer har en tendens til at satse på en bestemt branche.

Landerisiko

Forestil dig, at der fra politisk side i Danmark (eller EU) blev indført protektionistiske tiltag, der fra udlands side ville medføre modreaktioner, som naturligt ville hæmme eksporten af vindmøller. Det kan også være, at vi ser på et andet land end Danmark, hvor det politiske miljø er en del mere ustabilt og hvor der hersker en reel risiko for f.eks. krig.

Faktum er, at der er en risiko forbundet med at eksponere sine investeringer mod et bestemt land eller geografisk område. Der kan ske ting, som kan have konsekvenser for både aktiekurser og valutakurser for et bestemt land og således have negativ indflydelse på din portefølje.

Den tredje mulighed for diversificering, som vi vil medtage i dette indlæg, er således at reducere landerisikoen. Du bør således ikke kun eje aktier i enten danske virksomheder, amerikanske virksomheder eller for den sags skyld indiske virksomheder, fordi du har hørt eller har en forhåbning om, at netop ét af disse lande kommer til at klare sig særlig godt fremadrettet.

For at reducere landerisikoen til et minimum bør du sørge for, at du har en bred geografisk eksponering, så konsekvenser for specifikke lande får minimal indflydelse på dine investeringer.

Undersøgelsen fra CBS viser, at netop landerisikoen er en reel udfordring for danske investorer, eftersom 85% af investeringerne i danske investorers portefølje var i danske virksomheder. Dette fænomen er også kendt som home country bias hvilket betyder, at investorer har en klar tendens til at vægte sin portefølje mod investeringer i sit eget land.

Sammenhæng mellem risiko og diversificering

Denne Illustration viser, hvordan en højere grad af diversificering (risikospredning), reducerer risikoen.

Sammenhæng mellem risiko og diversificering

De tre risici: virksomhedsspecifik risiko, sektorrisiko og landerisiko er alle inkluderet i dét, som kaldes den usystematisk risiko. Det er således alle faktorer, der kan reduceres markant gennem diversificering. En portefølje kan diversificeres ved at:

  • Forøge antallet af aktier i porteføljen (anbefalingen er minimum 50)
  • Reducere eksponeringen mod én eller flere specifikke sektorer
  • Reducere eksponeringen mod specifikke lande eller geografiske områder

I takt med at man diversificerer sin portefølje, kommer man tættere på niveauet for den systematiske risiko. Den systematiske risiko betegner den risiko, som man som minimum løber ved at investere i én bestemt aktivklasse (også kendt som markedsrisikoen).

Sådan kan du implementere diversificering i din egen portefølje

Er du blandt de 66% af danskerne, som kun ejer én aktie? Eller er du blandt de mange andre, som på trods af aktier i flere forskellige virksomheder ikke drager den fulde fordel af diversificering?

I dette afsnit vil vi se nærmere på, hvordan du helt konkret kan implementere diversificering i din egen investeringsportefølje og således reducere risikoen markant.

Når jeg møder ikke-professionelle investorer siger de ofte til mig, at de ikke har tid til at holde øje med mere end 4-5 aktier. De aktier, som de har udvalgt, vil de nemlig gerne følge tæt gennem finansnyheder og regnskabsopdateringer.

Til dette er svaret først og fremmest, at research påpeger, at man faktisk ikke bør udvælge sine egne aktier.

Jeg ved dog godt, at de fleste synes, at det er spændende at udvælge aktier som en hobby og det er således helt acceptabelt. Så længe man er indforstået med, at man har oddsene imod sig og sandsynligvis ikke kan slå markedsafkastet med sin egen udvælgelse af investeringer. Derudover bør man på intet tidspunkt selv forvalte hele sin opsparing. Hvis du har besluttet dig for selv at udvælge nogle få aktier, bør det således være for et beløb, som – hvis det slår fejl – har minimal indflydelse på den samlede værdi af dine investeringer. Det kunne f.eks. være 5-10% af dine samlede investeringer, som du selv forvalter.

For de personer, som selv vil vælge sine aktier og kun har ressourcer til at udvælge nogle få, er det begrænset hvilken effekt, du kan få fra diversificering på de 5-10% af din samlede portefølje, som du selv forvalter. I stedet bør du fokusere på, at den resterende del af din formue, som enten er investeret ved en aktiv forvalter eller gennem ETF’er, gør brug af de diversificeringsmuligheder, som er omtalt tidligere i dette indlæg. Dvs. på antal, brancher og geografi.

Undersøgelser viser, at 88% af aktive forvaltere ikke slår markedet. Så tager vi udgangspunkt i research er det oplagte valg blot at følge markedet gennem brug af ETF’er. ETF’er er noterede investeringsforeninger, der har til formål at følge udviklingen i ét eller flere underlæggende aktiver – f.eks. et aktieindex som S&P 500.

Så hvad er den primære pointe fra dette indlæg?

Husk at sprede din risiko. Ikke kun på antal aktier, men også på sektorer og geografi. Hvis du ikke spreder din risiko, vil du risikere systematisk at underperforme markedsafkastet med op til 3,1%-point pr. år.

Del på facebook
Del på linkedin
Scroll til toppen

Vil du se mine investeringer? 📈

Jeg har valgt at dele, hvordan jeg personligt har investeret 100.000 kr. og hvor meget jeg forventer i afkast.

Send mig listen med det samme

Kender du din risikoprofil?

For høj risiko kan medføre markante tab i krisetider.
For lav risiko kan medføre tabt afkast.

Test gratis på 5 min.