Undersøgelse: Danmarks sikreste banker 2018

Pengeskab

Denne artikel kan indeholde annoncelinks. Læs mere her.

I denne undersøgelse ser vi nærmere på, hvordan banker i Danmark rangeres på sikkerhed. Til at måle sikkerheden anvendes nøgletallet kapitalprocent, der er en god indikator for sikkerheden i en bank. Kapitalprocenten er et udtryk for, hvor stor en andel af bankens vægtede aktiver, der er efterstillet bankens indlån i tilfælde af konkurs. Alle informationer er hentet fra bankernes offentligt tilgængelige halvårsrapporter og undersøgelse er baseret på 45 danske banker med private indlån.

Bankens kapitalprocent (eller solvensprocent) udregnes som [ansvarlig kapital/vægtede aktiver]. Den ansvarlige kapital består af egenkapital og efterstillet gæld og er således den kapitalbase, der efterstillet bankens indlån i tilfælde af konkurs. De vægtede aktiver er baseret på sikkerheden i bankens udlånsbase. Usikre udlån giver dermed højere vægtede aktiver og der stilles således automatisk et højere krav til mængden af kapital som banken skal holde på balancen. Modsat nøgletallet, solvensgrad, der i klassiske virksomheder er et udtryk for den finansielle stabilitet, er kapitalprocenten en bedre indikator for bankers sikkerhed, da den medtager risikoen i bankens udlån.

Banker er i henhold til international lovgivning underlagt en række af kapitalkrav, der skal overholdes med det formål at beskytte forbrugernes indlån mod konkurs. Først og fremmest fastsættes et individuelt solvenskrav baseret på bankens størrelse og andre risikoforhold. Solvenskravet stiller krav til, hvor stor en andel af virksomhedens vægtede aktiver, der skal holdes på balancen i en kombination af egenkapital, hybrid kernekapital og efterstillet gæld. Fra et forbrugerperspektiv er typen af ansvarlig kapital ligegyldig, da de alle er efterstillet bankens indlån og forøger dermed sikkerheden for bankens kunder.

Indskydergarantifonden

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at indskydergarantifonden dækker de første 750.000 kr. eller 100.000 EUR. Af den grund, bør du kun bekymre dig om sikkerheden i din bank, såfremt din indestående formue i banken overstiger garantibeløbet.

Stigende krav til danske banker

Siden finanskrisen er kravet til bankernes kapitalprocent og transparens steget kraftigt, hvilket er særdeles positivt fra et forbrugerperspektiv, da banker ikke længere er lige så usikre som de banker, der gik konkurs under finanskrisen. Danskerne er således stillet langt mere sikkert end tidligere og i fremtiden er det kun sandsynligt, at sikkerheden forøges yderligere. Udover mængden af ansvarlig kapital som banken skal holde på balancen, er forventningen også, at der kommer stigende krav til cybersikkerhed.

Skal jeg være bekymret hvis min bank er nederst på listen?

Du bør som udgangspunkt ikke være bekymret, hvis din bank findes nederst på listen. Alle danske banker overholder på nuværende tidspunkt deres kapitalkrav, hvilket er det niveau som eksperter har fundet passende for at stille forbrugerne bedst muligt. Denne undersøgelse bør dermed ikke ses som en begrundelse for at skifte bank, men blot som et sammenligningsgrundlag, der kan give overblik over kapitalprocenterne i danske banker. Kapitalprocenten er desuden ikke det eneste relevante nøgletal i vurderingen af sikkerheden i en bank og billedet kan sagtens se anderledes ud, såfremt vi inkluderer flere faktorer. Såfremt du har nogle spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte os på MoneyTalk her eller skrive dit spørgsmål i kommentarfeltet nedenfor.

MoneyTalk er en platform som hjælper sine brugere med viden indenfor investering i aktier.

Del på facebook
Del på linkedin
Scroll til toppen

Vil du se mine investeringer? 📈

Jeg har valgt at dele, hvordan jeg personligt har investeret 100.000 kr. og hvor meget jeg forventer i afkast.

Send mig listen med det samme

Kender du din risikoprofil?

For høj risiko kan medføre markante tab i krisetider.
For lav risiko kan medføre tabt afkast.

Test gratis på 5 min.