Hvad betyder ÅOP?

Hvad er åop

Denne artikel kan indeholde annoncelinks. Læs mere her.

ÅOP er forkortelsen for Årlige Omkostninger i Procent. ÅOP er et udtryk for de samlede årlige omkostninger i procent på et lån.

Såfremt du optager et lån indgås samtidig en kreditaftale, hvis omstændigheder har afsæt i kreditaftaleloven. ÅOP skal således fremgå af kreditaftalen, så du som långiver ved præcis, hvor meget lånet kommer til at koste inklusiv alle omkostninger modsat effektiv rente, der udelukkende tager udgangspunkt i den nominelle rentesats.

ÅOP definition

Nedenfor kan du læse ÅOP definition:

”ÅOP = Årlige Omkostninger i Procent. Låneudbydere og banker har pligt til at informere om ÅOP ved kreditaftalens indgåelse. Anvend altid ÅOP som sammenligningsgrundlag, når du skal vurdere, hvilket lån der er billigst”.

Hvad indeholder ÅOP?

ÅOP indeholder alle omkostninger forbundet med den pågældende kreditaftale, herunder både omkostninger der kun afholdes en enkelt gang i forbindelse med lånets indgåelse, men også omkostninger, der løbende tilskrives hovedstolen. ÅOP anvendes af forbrugeren som sammenligningsgrundlag når de samlede omkostninger ved lånet skal findes. Med andre ord, bør du altid benytte ÅOP til at vurdere, hvilket lån der er billigst.

Nedenfor kan du se et udvalg af de omkostninger som ÅOP indeholder:

Enkeltstående omkostninger

  • Gebyrer for ekspedition
  • Stiftelsesprovision
  • Tinglysningsafgift
  • Gebyr for dokumenthåndtering
  • Andre gebyrer

Omkostninger der løbende tilskrives hovedstolen 

  • Kontogebyrer (tilskrivning på månedlig og årlig basis)
  • Gebyrer til PBS
  • Gebyrer til administrative formål
  • Gebyrer for depot
  • Renter

Din bank har pligt til at informere om ÅOP

Det fremgår af kreditaftaleloven, at ÅOP skal fremgå at ethvert lånetilbud. Det skal dermed være et tal til sammenligning mellem forskellige låntyper, så forbrugeren har en fair mulighed for at vælge det mest attraktive tilbud.

Ved brug af ÅOP har låneudbydere ikke mulighed for at vildlede forbrugeren med lave rentetilskrivninger i kombination med høje løbende- og engangsgebyrer. De årlige omkostninger i procent giver et komplet og retvisende billede at lånets samlede omkostninger per år.

Slutteligt bør man dog være opmærksom på, at alle renteudgifter kan trækkes fra på din personlige selvangivelse. Det vil sige, at det reelt set er mere attraktivt at betale høje renteudgifter frem for høje gebyrer. ÅOP opgøres før skat og dette bør man altså have i baghovedet, såfremt man undersøger mulighederne for at låne penge.

Grunden til, at man ikke har valgt at opgøre ÅOP efter skat er, at reglerne i ligningslovens § 5, stk. 3 er særdeles indviklede og kan give forskellige resultater afhængig af lånets løbetid. ÅOP før skat er af den grund valgt som den lovpligtige sammenligningsfaktor.

Opstilles et eksempel med samme ÅOP, hvor det ene lånetilbud har lave renter og høje gebyrer, mens det andet lån har høje renter og lave gebyrer, er det sidste tilbud altid at foretrække, grundet muligheden for rentefradrag. Derudover skal der gøres opmærksom på, at ÅOP altid vil falde, hvis lånets løbetid stiger. Det er dog altid at foretrække, at betale lånet tilbage hurtigt, da de nominelle omkostninger her er lavere, selvom de er højere i procent.

Del på facebook
Del på linkedin
Scroll til toppen

Vil du se mine investeringer? 📈

Jeg har valgt at dele, hvordan jeg personligt har investeret 100.000 kr. og hvor meget jeg forventer i afkast.

Send mig listen med det samme

Kender du din risikoprofil?

For høj risiko kan medføre markante tab i krisetider.
For lav risiko kan medføre tabt afkast.

Test gratis på 5 min.